flexibilita a mobilita

Flexibilita a mobilita: jaký je mezi nimi rozdíl a proč by vás to mělo zajímat?

62 / 100

Ať už jste aktivní sportovec nebo se prostě jen rádi hýbete, určitě jste někdy slyšeli tyhle dva pojmy a možná si nejste úplně jistí, jaký je mezi nimi rozdíl a jestli vůbec. Proč je ale důležité vědět co znamenají? Znát jejich význam a pochopit o co se vlastně jedná, může být první krok k jejich správnému zařazení do tréninku, potenciálnímu snížení rizika zranění a zlepšení vašeho výkonu.

Význam není stejný, ale přesto jsou úzce spojené

Flexibilita je definována jako schopnost svalu se pasivně protáhnout, nejedná se tedy o vědomí aktivní pohyb. Dnes už víme, že ne pouze sval, ale i ostatní pojivové tkáně jsou schopné se natáhnout. Proto může například i jizva omezovat rozsah pohybu.

static stretching

Mobilita, na druhé straně, umožňuje kontrolovaný rozsah pohybu, tedy takový, který zvládnete provést aktivně bez omezení.

Mobilita tedy spojuje dohromady více částí, díky kterým vzniká výsledný plynulý pohyb. A právě flexibilita je jednou, ale ne jedinou z těchto částí, na to nesmíme zapomínat.

mobility

Důležité je vědět, že se jedná o kontrolovaný pohyb. Kontrola přichází skrze dostatečnou svalovou sílu, schopnost aktivovat nezbytně nutné svaly pro provedení pohybu a v neposlední řadě schopnost stabilizovat segment po celou dobu pohybu. Z toho vyplývá, že důležitou roli zde hraje i centrální nervová soustava, která tohle všechno v podstatě umožňuje.

Proč ji zmiňuji?

CNS bude „regulovat“ mobilitu na základě toho, jakou kontrolu máte nad svým tělem, potažmo určitým pohybem. Funguje vlastně jako takový obranný systém, který vám brání vykonávat pohyby, které nejste schopní kontrolovat a předchází tak zranění.

Podstatné je si uvědomit, že pokud se budete snažit pracovat pouze na své flexibilitě (což se pořád u velkého množství lidí děje), jednoduše obcházíte svůj přirozený obranný mechanismus a nejste schopní kontrolovat pohyb, který vykonáváte. To může vést ke zranění nebo kompenzačním (patologickým) změnám.

Co si z toho vzít?

Flexibilita a mobilita nejsou jedno a to samé, ale souvisí spolu. Pokud chcete mít dobrou mobilitu, potřebujete mít i dobrou flexibilitu.

Mobilita je kontrolovaný pohyb a zahrnuje svalovou sílu, flexibilitu, stabilitu a neuromuskulární kontrolu.

Nepracujte jen na flexibilitě, ale snažte se postupně zlepšovat svůj rozsah s adekvátní aktivní svalovou kontrolou.

  1. FREITAS, S. R., B. MENDES, G. LE SANT, R. J. ANDRADE, A. NORDEZ a Z. MILANOVIC, 2018. Can chronic stretching change the muscle-tendon mechanical properties? A review. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports [online]. 28(3), 794-806 [cit. 2020-10-10]. ISSN 09057188. Dostupné z: doi:10.1111/sms.12957
  2. BRITO, Leonardo Barbosa Barreto, Denise Sardinha Mendes Soares de ARAÚJO a Claudio Gil Soares de ARAÚJO. Does Flexibility Influence the Ability to Sit and Rise from the Floor? American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation [online]. 2013, 92(3), 241-247 [cit. 2020-10-11]. ISSN 0894-9115. Dostupné z: doi:10.1097/PHM.0b013e318274420
  3. https://velocityspusa.com/mobility-vs-flexibility-they-are-different-and-why-you-care/
  4. https://www.nytimes.com/2004/03/30/health/when-does-flexible-become-harmful-hot-yoga-draws-fire.html
  5. https://breakingmuscle.com/fitness/flexibility-versus-mobility-what-do-you-need

Tento článek slouží jako úvod do tohoto obsáhlého tématu. Do budoucna bychom rádi přidávali podobné články a zaměřili se i na jednotlivé techniky, které se využívají a možná si i trošku do hloubky probrali třeba jak funguje a jak zlepšit motor control a další.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments