ladovec

Ľadovať alebo neľadovať? Téma polarizujúce športový a terapeutický svet

62 / 100

Používa sa už dekády k zmierneniu symptómov a následkov zranenia. Patrí k najvyužívanejším metódam a je to známa prvá pomoc medzi športovcami i verejnosťou. No v posledných rokoch sa objavujú názory, ktoré spochybňujú úlohu kryoterapie v akútnej fáze a poukazujú na možné negatívne účinky súvisiace so spomalením procesu hojenia.

Používa sa už dekády k zmierneniu symptómov a následkov zranenia. Patrí k najvyužívanejším metódam a je to známa prvá pomoc medzi športovcami i verejnosťou. No v posledných rokoch sa objavujú názory, ktoré spochybňujú úlohu kryoterapie v akútnej fáze a poukazujú na možné negatívne účinky súvisiace so spomalením procesu hojenia.

NAJPOUŽÍVANEJŠIA METÓDA PRI ŠPORTOVÝCH ZRANENIACH

Ledování alebo kryoterapia, je využitie negatívnej termoterapie (chladu) za účelom urýchlenia hojenia mäkkých tkání, zníženia bolesti, otoku, potlačenie zánetu a hematomu. Ľaduje sa bezprostredne po úraze.

GettyImages 928084252 0cc0f2987a9f4e09b1bcb1e82d5ac86b 1

Ako prvý ju vyzdvihol Doktor Mirkin, ktorý v roku 1978 zaviedol pojem RICE (rest, ice, compression, elevation) a veril, že práve kombinácia odpočinku, chladu, kompresie a elevácie umožní urýchliť hojenie. V roku 1995 sa ku nemu pridal Kenneth Knight so svojou publikáciou: „Cryotherapy in Sport Injury Management“, ktorá sa stala odrazovým mostíkom kryoterapie v športovom svete.

Využitie ľadu po zranení sa využíva už dlhé roky, takmer nikto nepochyboval o efektivite tohto postupu. No nič nevydrží večne a aj ľadovanie si našlo svojich odporcov a ich počet neustále narastá.

Kde nastala chyba a prečo sa to vobec deje?

Všetko to začalo dvomi publikáciami z roku 2004. V prvej z nich sa píše, že kryoterapia môže dočasne znížiť bolesť, ale nedokáže pozitívne ovplyvniť výsledok hojenia(1). Druhá obsiahla review 24 štúdii, potvrdila, že neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by podporil myšlienku, že ľadovanie podporuje hojenie(2).

Ale je možné aby hojenie spomaľovala?

K zodpovedaniu tejto otázky sa musíme v skratke pozrieť nato ako prebieha hojenie tkání:
Tkáň po poškodení musí prejsť 3 fázami aby sa znovu obnovila jej štruktúra a funkcia.

 1. Zanetlivá fáza
 2. Proliferačná fáza
 3. remodelačná fáza
0365 0596 abd 91 05 0614 gf08

K tomu aby sa regenerácia uskutočnila, musia prebehnúť všetky 3 fáze v nezmenenom poradí, takže aby regenerácia prešla do fáze 2) proliferačnej a následne do 3) remodelačnej musí prebehnúť fáza 1) zanětlivá tzn. Ak zanětlivá fáza neprebehne, k žiadnej regenerácii nedôjde. A to by bol problém.

Znamená to, že ľadovanie môže zastaviť hojenie?

Nie. Ale môže ju spomaliť. Akým spôsobom? Pri zánetlivej fáze dochádza k dopravovaniu komponent ako sú biele krvinky (makrofágy, neutrofily, T-lymfocyty), trombocyty a rastové faktory (a mnoho ďalších) do porušenej tkáne. Pri aplikácii chladu, ale dochádza k vazokonstrikcii (stiahnutiu) ciev a tým aj k spomaleniu dodávky makrofágov a nimi uvoľňovaného rastového faktoru IGF-1, ktorý práve podporuje zánet a je esenciálny k prechodu do druhej fázy.

New Project 1

K týmto tvrdeniam sa pridal aj vyššie zmienený Dr. Mirkin, ktorý v roku 2016 prehodnotil svoje niekdajšie vyjadrenia a vzal spať tvrdenia o vhodnosti RICE. A dodal, že ľadovanie skutočne môže znížiť prietok krvi, spomaliť zanetlivú reakciu a tým negatívne ovplyvniť hojenie.

Aké dôkazy boli odrazovým mostíkom ?

Medzi rokmi 2011 až 2020 bolo vykonaných viacero testov, v ktorých skúmali ako sa bude vyvíjať hojenie zranenia, ak naň v akútnej fáze priložia ľadový obklad na 20 minút. Zistilo sa, že v hojacej sa tkáni došlo k zníženiu počtu bielych krviniek a tým aj množstva rastových faktorov, čo zapríčinilo predĺženie zánetlivej fázy, spomalenie novotvorby ciev a vo výsledku zníženému počtu plne maturovanej tkáne.

78609017 56b747353df78c0b135f4ea0 e1601102195551

Ľadovať či neľadovať?

Treba poznamenať, že ľadovanie zranení sa stalo fenoménom a vykonáva sa dlhé desaťročia a za túto dobu neboli zistené žiadne významné negatívne následky, ktoré by táto metóda spôsobovala. Do budúcnosti bude potreba viacero štúdií, ktoré sa na túto problematiku hlbšie zamerajú.

No najnovšie výskumy nepodporujú využitie kryoterapie z iného dôvodu ako dočasného zníženia bolesti. V tomto prípade je nutné prihliadať na fakt, že pravdepodobne spomaľuje obnovu poškodenej tkáne. A aj preto sa mnoho terapeutov prikláňa k myšlienke, že ľadovanie je vhodné nezaradiť a na základe dôkazov by ste mali aj vy prehodnotiť jeho využitie v praxi.

Ako ale nahradiť tento fenomén?

Nebude jednoduché ľadovanie v akútnej fázy nahradiť, ale určite bude vhodné vedieť, že existujú novšie a rozvážnejšie postupy, ktoré berú ohľad na reparačné schopnosti organizmu a nepodkopávajú ich funkčnosť. Preto si doprajte trošku „pokoja a lásky“ podľa najnovších guidelines z roku 2020 pre zranenia mäkkých tkání – PEACE & LOVE.

PEACE & LOVE sa skladá z 2 akronym a zahrňuje rehabilitáciu od okamžitej péče (PEACE) až po nadvazujúce riešenia pre podporu hojenia (LOVE).

Screen Shot 2019 04 25 at 2.58.47 PM
 • P – Protection (Ochrana) – vyhnite sa aktivitám a pohybu prvých pár dní od poranenia
 • E – Elevation (elevácia) – poranenú končatinu vykladajte čo najčastejšie nad úroveň srdca
 • A – Avoid anti-inflammatories – vyhnite sa protizánetlivej medikácii (ibuprofen) a ľadovaniu
 • C – Compression (kompresia) – použite elastický obväz alebo tejp k zníženiu otoku
 • E– Education (edukácia) – vyhnite sa nadbytočnej pasívnej terapii, vaše telo a autoreparačné mechanizmy to zvládnu

Aj tak chcem ľadovať!

Ak sa predsa len rozhodnete pre ľadovanie, vykonajte to s rozvahou. Ako nato?
Dr. Mirkin po prehodnotení svojich predchádzajúcich tvrdení, v novom návode odporúča:

 • ľadovať po krátku dobu – priložiť ľadový obklad na 5-10 minút
 • po aplikácii 20 minút pauza bez ľadu
 • daný postup zopakovať max. 1 až 2 krát
 • podľa Markina ľadovanie 6 hodín od úrazu už nemá žiadny význam.

(Týmto spôsobom dôjde k ovplyvneniu receptorov bolesti a senzitivity, no súčasne nedôjde k masívnemu zachladeniu a spomaleniu procesu hojenia.)

victor freitas qZ U9z4TQ6A unsplash

Odporúčanie pre športovcov – trénink vs. súťaž

U športovcov vstupuje do rozhodnutia dôležitý faktor a tým je dôležitosť športovej aktivity. V tréninku je dôležitá hlavne konzistencia a efektivita. Preto odporúčam v prípade poranenia sa zamyslieť, či je nutné v tréninku pokračovať. Ak áno, postupujte ako pri súťaži.

V prípade súťaže je dôležité zistiť aká štruktúra bola poranená. Ak je to zlomenina – okamžite ukončiť činnosť. V prípade mäkkých tkání, ktoré nemajú výrazný podiel na stabilite segmentu, je možné danú oblasť zaľadovať (podľa Markina), podľa potreby zatejpovať a pokračovať vo výkone.

(Nutné počítať s tým, že výkon a dynamika po aplikácii chladu sa pozmení v zmysle zníženej sily, stability a propriocepcie.)

lad1 1

Vedátorský kútik

Čo všetko hrá proti ľadovaniu? Na základe čoho sú tieto tvrdenia vyslovené? Aké sú názory na návrat k aktivite hneď po kryoterapii? Na to všetko sa pozrieme v krátkom prehľade nižšie.

Z výsledkov na zvieracích modeloch je jasné, že dochádza k narušeniu zanetlivej fázy a tým k spomaleniu hojenia. Ako by ale vyzerali výsledky, ak by kryoterapia netrvala len 20 minút, ale šlo by o masívne ľadovanie v radách hodín po poranení?

Čo si z toho vziať?

Ľadovanie v akútnej fáze zranenia spôsobí “len” zníženie bolesti, ale je nutné rátať s negatívnou stránkou a tým je spomaľovanie zanetlivej fáze a predĺženie hojenia.

Ak nechcete ľadovať, máte možnosť využiť postupy z najnovších guidelines z roku 2020 “Peace&Love”

Ak sa rozhodnete ľadovať, treba to urobiť s rozvahou: ľadovať postupne v krátkych periódach s dostatočnými pauzami

Aký je Váš názor na problematiku? Dajte nám vedieť v diskusii pod článkom!

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments