COVID-19

Long Covid očima fyzioterapeuta

Ako postupovať v prípade, že je pacient „z najhoršieho vonku“ a k Vám dochádza na ambulantnú formu rehabilitácie? Alebo ste v situácii, kedy je pacient hospitalizovaný na oddelení po prekonaní Covid-19 s výraznou dekondíciou a dušnosťou?

Pretrvávajúce symptomy, alebo čo znamená „Long Covid“

V poslednej dobe sa objavujú pretrvávajúce problémy u osôb, ktoré prekonali toto infekčné ochorenie. Podľa toho, ako dlho obtiaže so symptómami ochorenia pretrvávajú od prvotného prejavu infekcie, ich môžeme rozdeliť do 2 fáz.

Symptómy trvajúce 4-12 týždňov od prvotních prejavov infekcie, sa v zahraničních zdrojoch označujú pojmom „post-akútny Covid“ (alebo aj prebiehajúci symptomatický Covid).

Pokiaľ symptomy trvajú 12 a viac týždňov, u takejto osoby došlo pravdepodobne k rozvoju tkzv. „post-Covid syndrómu“.

Medzi najčastejšie příznaky tohoto syndrómu patria napr. extrémna únava, dlhotrvajúci suchý či produktívny kašeľ, bolesti hlavy, bolesti svalov, bolesti kĺbov, zvýšená teplota, dušnosť, bolesti na hrudi, poruchy srdcového rytmu, problémy so spánkom, bodavé bolesti v končetinách a parestézie, problémy s trávením, bolesti hrdla a problémy s prehĺtaním, strata čuchu a chuti a mnohé ďalšie.

Príčina rozvoja post-Covid syndrómu vedcom ešte nie je úplne známa

Nedávna štúdia [1] poukazuje na možné príčiny pretrvávania príznakov ochorenia, i keď osoba už nemusí byť pozitívne testovaná. Tím vedcov zistil, že po prekonaní infekcia dochádza k závažným změnám v mnohých imunitních buňkách a tieto zmeny pretrvávajú aj niekoľko týždňov až mesiacov po prekonaní ochorenia.

covid virus
https://www.ibsafoundation.org/wp-content/uploads/2020/09/covid-19-il-virus-non-appare-poi-cosi-mutevole.jpg

Každá z buniek sa však regeneruje „po svojom“ – niektoré sa zregenerujú úplne, u niektorých abnormality zostávajú. U T a B lymfocytov bolo například zistené, že sú doposiaľ neznámym mechanizmom neustále aktivizované. Porozumenie tohoto mechanizmu by mohlo významne napomôcť k zisteniu príčiny rozvoja tohoto post-Covid syndrómu (či long Covid-u – pretrvávanie symptómov 5 a viac týždňov).  

Vyšetrenie pacienta po prekonaní ochorenia Covid-19

V tomto prípade je vhodné, aby boli vykonané nasledujúce vyšetrenia:

1. Funkčné vyšetrenie pľúc (spirometrické vyšetrenie pacienta, bodypletysmografia),  vyšetrenie sily maximálneho nádychového ústneho (nosného) tlaku PImax a maximálneho výdychového ústneho tlaku PEmax, vyšetrenie miery obštrukcie pomocou hodnoty usilovného výdychu za 1 s – FEV1, vitálnej kapacity VC, usilovnej vitálnej kapacity FVC, oklúzneho ústneho tlaku P0.1, apod.)

2. Zobrazovacie  metódy (rtg pľúc)

3. Anamnéza a popis momentálneho stavu pacienta

4. Kineziologický rozbor – vyšetrenie priebehu dychového vzoru, vyšetrenie rozvoja hrudníka (sledovať miesta zníženého rozvoja hrudníka), auskultácia – vnímať zvukové fenomény v priebehu dýchania, vyšetrenie rozvoja hrudníku v 4 úrovniach (axilare, xiphosternale, mezosternale, ½ vzdialenosti medzi processus xiphoideus a umbilicom) [2]

5. Šesťminútový test chôdze, Borgova škála dušnosti, Borgova škála vnímaného úsilia, mMRC škála dušnosti – je dobré „kvantifikovať“ momentálnu aeróbnu zdatnosť pacienta pre možnosť presnejšej kontroly priebehu rehabilitácie [2]

borg scale
https://cmsfitnesscourses.scdn6.secure.raxcdn.com/wp-content/uploads/2018/12/cms-fitness-courses-rpe.jpg

6. Hodnotenie SpO2 v priebehu chôdze (všímať si prejavy cyanózy akrálne, v oblasti pier, potenia, apod.)

7.  Hodnotenie stability pacienta (napr. využitie 360 Degree Turn testu, dotazníku o obavách z pádu FES – I)

8. Hodnotenie prejavov depresie či kvality spánku (napr. Zungova sebaposudzovacia škála depresie, Pittsburgh Sleep Quality Index) – bolo zistené, že infekcia novým typom koronavírusu môže na základe narušenia imunitného systému člověka podnecovať rozvoj psycho-patologických stavov.

 „V štúdii zaoberajúcej sa problematikou duševného zdravia po prekonaní Covid-19 u 402 respondentov zistili, že 28% z vybraných pacientov trpělo posttraumatickou stresovou poruchou, 31% trpělo depresiou, 42% pacientov úzkosťou, 20% obsedantno-kompulzívnymi poruchami a až 40% pacientov trpělo insomniou.“ [3]

uzkost
https://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/article_thumbnails/blog_posts/mental-health/650x350_miscarriage-2.jpg?resize=800px:*

Preskripcia pohybovej aktivity

V rámci ďalšieho zvyšovania kondície pacienta je vhodné zvoliť aeróbnu záťaž pri starostlivom nastavení hodnôt FIT (Frekvencie cvičenia za týždeň, Intenzity cvičenia a času – Time, ktorý cvičením pacient strávi). Je potrebné, aby pred zahájením tréningového programu pacient podstúpil spiroergometrické vyšetrenie pre zistenie hodnoty VO2 peak, a teda vrcholovej aeróbnej kapacity. Na základe daných hodnôt je možné vypočítať bezpečnú, ale adaptáciu vyvolávajúcu intenzitu cvičenia.

Aeróbna pohybová aktivita

Vhodným typom aeróbnej pohybovej aktivity je chôdza, nordic walking, stacionárny bicykel, apod. [4]. V prípade závažnejšej dušnosti je vhodné zvážiť chôdzu na bežeckom páse s negatívnym sklonom (z kopca), keďže bolo dokázané, že táto forma chôdze omnoho menej zaťažuje kardio-respiračný systém pacienta a umožní mu dosiahnuť väčšiu intenzitu cvičenia a súčasne zabrániť rozvoju predčasnej únavy či nutnosti kyslíkovej suplementácie. Tento typ tréningu je často využívaný u ľudí s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc so závažnejšou formou dušnosti [5].

aerobni aktivita
https://nordicwalking-nmnm.cz/_files/200000209-30a6b31a16/450/zapojeni-svalu-nordic-walking-prehled-new.jpg.png

Silový tréning

 Okrem aeróbnej záťaže je potrebné, aby sme u pacienta zaradili tréning silový, keďže v prípade dlhšej hospitalizácie dochádza k svalovej hypotrofii až atrofii veľmi rýchlo. Začíname s veľmi nízkym odporom, môžeme si vyšetriť tkzv. 1-RM, alebo aj „One-repetition maximum“, kedy sledujeme maximálnu váhu, ktorú je pacient schopný zdvihnúť bez zníženia kvality prevedenia (vzniku súhybov).  V tomto prípade je nutné rozumne dávkovať počet opakovaní a sérií. Vhodný je aj kruhový tréning [4].

Tréning respiračného svalstva

Posledným dôležitým aspektom je tréning respiračného svalstva (nádychového a výdychového). Výdychové trenažéry sme spomínali v rámci inštrumentálnych drenážnych techník z článku starostlivosti o pacienta v akútnej a post-akútnej fáze nákazy.

Pre tréning nádychového svalstva je u pacientov možné využiť pomôcky ako DHD CliniFLO, Threshold IMT, inspiračný trenažér RESPIRO, nádychový spirometer DHD Coach 2 (2500 a 4000 ml). Jedná sa o pomôcky, ktoré pracujú na princípe biofeedbacku (biologickej spätnej väzby) pri dopredu nastavenom nádychovom objeme vzduchu.

Tieto pomôcky napomáhajú pacientom zvýšiť alebo udržať objem vzduchu behom predĺženého nádychu a zároveň otvárajú kolaterálnu ventiláciu a následne podporujú expektoráciu bronchiálního hlienu. Takýmto spôsobom spomínané pomôcky zabraňujú rozvoju závažných pľúcnych infekcií [6]. Hodnotu odporu na pomôckách nastavujeme na základe predchádzajúcich vyšetrení.

threshold IMT
https://m.media-amazon.com/images/I/51cA9RaqM0L._SL1280_.jpg

Je veľmi dôležité, aby sme ku každému pacientovi pristupovali individuálne a na základe jeho pretrvávajúcich problémov zvolili práve taký postup terapie, aký je pre daného člověka najvhodnejší. V prípade, že aj vy ste jednými z tých, ktorí aj po prekonaní ochorenia Covid-19 trpíte na pretrvávajúce príznaky ochorenia, vedzte, že v tom nie ste sami. V nasledujúcich riadkoch prikladáme odkazy na užitočné stránky týkajúce sa problematiky Long-Covid-u či podpory a združovania ľudí s podobnými problémami:

https://www.longcovidsos.org/

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/long-term-effects-of-coronavirus-long-covid/

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32705-7/fulltext

https://www.scientificamerican.com/article/the-problem-of-long-haul-covid/

https://www.technologyreview.com/2020/08/12/1006602/covid-19-long-haulers-are-organizing-online-to-study-themselves/

V prípade, že trpíte pretrvávajúcimi príznakmi aj dlhšiu dobu po prekonaní infekcie, môžete sa, podobne ako ja, zapojiť do výskumu vyplnením Google dotazníka:

Držme si palce aj v roku 2021, nech všetko v zdraví zvládneme.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments