Statistics

Senzitivita a špecificita – Aký presný je PCR test na COVID-19?

74 / 100

Už počas štúdia ste sa určite stretli s týmito dvoma pojmami: senzitivita a špecificita. Štatistické údaje, na ktorých si študenti spravidla zavaria neuróny. Už keď si myslíte, že konečne chápete ako to s nimi je, nájde sa niekto, kto Vás vyvedie z omylu. Preto sa dnes pozrieme čo to presne tá senzitivita a špecificita znamenajú, prečo sú dôležité a ako ich využívať v diagnostike.

Fyzioterapeuti využívajú vo svojej klinickej praxi prevažne aktívne a pasívne testy, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyvolali príznaky a odhalili poškodenie špecifickej tkáne. Každý takýto test má svoju validitu, teda presnosť, akou dokáže rozpoznať chorobu alebo patológiu.

VALIDITA

Je efektivita špeciálneho testu na identifikáciu špecifickej poruchy. Ak vieme diagnostickú presnosť testu, dokážeme zistiť presnú diagnózu a tým maximalizujeme úspešnosť terapie. To znamená čím má test vyššiu validitu, tým presnejšie dokáže odhaliť diagnózu. Ako ale zistíme validitu testu? No predsa na základe jeho senzitivity a špecificity!

senzitivita, specificita, test

SENZITIVITA

Senzitivita udáva úspešnosť správneho určenia pozitívneho výsledku patológie (choroby) u ľudí, na ktorý boli testovaní (True Positive rate). To znamená, že ak máme test so 100% senzitivitou, správne zistí všetkých s danou chorobou a žiadny chorý nám neunikne.

Príklad: Ak máme test s 90% senzitivitou, zo 100 chorých ľudí bude pozitívnych „len“ 90% a zvyšných 10%, ktorý chorobu tiež majú, sú nesprávne negatívny. Tzn. 10 ľudí s chorobou označí za negatívnych.

Vysoko senzitívny test sa používa k vyradeniu choroby. Ak je negatívny, môžeme si byť s vysokou pravdepodobnosťou istý, že skutočne danú chorobu nemá!

senzitivita

ŠPECIFICITA

Špecificita udáva ako presne test určuje negatívny výsledok u ľudí, ktorý nemajú danú chorobu (True negative rate). Test s vysokou špecificitou vylúči všetkých, ktorí nemajú chorobu a nikto zo zdravých nebude pozitívne testovaný.

Príklad: Ak máme test s 90% špecificitou, zo 100 zdravých bude negatívne testovaných 90% a u 10%, ktorí sú rovnako zdraví, vyjde test nesprávne pozitívny, pretože mal byť negatívny.

Vysoko špecifický test sa používa k určeniu toho kto chorobu má. Ak je pozitívny, môžeme si byť s vysokou pravdepodobnosťou istý, že skutočne danú chorobu má!


Pre lepšie pochopenie

Príklad č.1 máme test so 100% senzitivitou 25% špecificitou

Zo skupiny 100 ľudí vyšiel test pozitívne u 20 z nich. Z týchto 20 pozitívne testovaných je skutočne pozitívnych len 5 a 15 je nesprávne označených. To znamená, že sme zachytili všetkých pozitívnych, ale i falošne označili niektorých negatívnych.

Príklad č.2 máme test so 25% senzitivitou 100% špecificitou

Zo skupiny 100 ľudí nám vyšiel test negatívne u 95 z nich. Z týchto 95 negatívne testovaných je skutočne negatívnych len 80 a 15 je nesprávne označených. To znamená, že sa nám nepodarilo zachytiť všetkých pozitívnych a niektorých sme falošne označili za negatívnych. No všetci 5 označený za pozitívnych, skutočne pozitívny sú.


Ottawa Ankle Rules pre zlomeniny kotníku!

Ottawa Ankle Rules je vysoko efektívny a jednoduchý test k identifikácii akútnych zlomenín kotníku. Jeho senzitivita je 100% a špecificita 30%. Keďže má vysokú senzitivitu použijeme ho k vyradeniu možnosti zlomeniny. S takmer 100% senzitivitou dokáže presne identifikovať všetkých ktorí majú zlomeninu, preto ak je test negatívny, môžeme si byť s veľkou pravdepodobnosťou istý že zlomeninu nemá! Ale ak je pozitívny, je tu stále “iba” 30 percentná šanca, že to zlomenina skutočne je. Tu prichádzajú na rad zobrazovacie metódy.

ottawa

PCR test na COVID-19

K lepšiemu pochopeniu validity testu, môžeme využiť aktuálnu epidemiologickú situáciu na celom svete. Na detekciu nového koronavírusu sa používa PCR test. Vzorka sa odoberá výterom z nosohltanu a krku, na sliznici horných dýchacích ciest, kde sa práve koronavírusové bunky vylučujú a môžu kvapôčkami šíriť do ovzdušia.

Tento PCR test má vysokú presnosť. Jeho senzitivita je 93.8% a špecificita 95.6%, preto ale nie je dokonalý a môže sa stať, že označí za pozitívneho zdravého jedinca alebo naopak, za negatívneho chorého jedinca.

COVID 19

Ako príklad si vezmeme vzorku 1 milióna ľudí. Z nich je 50 000 nakazených950 000 zdravých.

PCR test so senzitivitou 93.8% odhalí 46 900 nakazených a so špecificitou 95.6% odhalí 908 200 zdravých jedincov. Ale z toho 3100 pozitívnych jedincov chybne označí za negatívnych a 41 800 negatívnych jedincov chybne označí za pozitívnych. To znamená, že ani tento test nie je neomylný, ale je vysoká pravdepodobnosť, že diagnostikuje správne. Avšak, toto platí iba pri ideálnom dodržaní odberových podmienok. Ak odberová tyčinka spadne na zem, alebo je s ňou nesprávne manipulované (nedostatočný výter), tak sa senzitivita a špecificita testu mení!

To vysvetľuje, prečo niektorí pozitívne testovaný nemajú žiadne príznaky a prečo pre označenie za negatívneho po infekcii, je nutné vykonať 2 negatívne testy za sebou.

Prečo je to dôležité vedieť?

Vo svete fyzioterapie vzniká na základe anamnézy a úvodného vyšetrenia niekoľko hypotéz. Tie nám dávajú subjektívny odhad predpokladanej poruchy. K tomu, aby sme hypotézu potvrdili alebo vyvrátili využívame rôzne screeningové testy. A aby sme sa mohli na výsledok spoľahnúť, tak si zvolíme taký test alebo kombináciu viacerých testov, ktoré majú čo najvyššiu senzitivitu a špecificitu.

Čo si z toho vziať?

  • Čím je vyššia senzitivita, tým je väčšia šanca, že budú všetci “chorý” testovaný pozitívne! Žiadny chorý nám neprejde popod prsty.
  • Čím je vyššia špecificita, tým je väčšia šanca, že budú všetci “zdravý” testovaný negatívne! Žiadny zdravý nebude testovaný pozitívne.
  • V klinickej praxi používajte testy s najvyššou senzitivitou a špecificitou, ideálne kombinujte 2 až 3 testy.

Pomohol Vám tento článok lepšie pochopiť senzitivitu a špecificitu? Dajte nám vedieť v diskusii pod článkom a nezabudnite ohodnotiť článok! 🙂

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments